Απόφοιτος/η Νομικών Επιστημών με +2ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θεση και καθήκοντα, για την πλήρωση θεσης διαγωνισμών Δημοσίου καθώς και Διεθνών Οργανισμών της ΕΕ - Διοίκηση Γραφείου (Office Admin). Υποστήριξη σε Νομικά θέματα Οργανισμών Δημοσίου & ΟΤΑ καθώς και εμπειρία σε έργα ΣΔΙΤ/ΣΕΑ είναι επιθυμητή.

περισσότερα