Η TREK σχεδιάζει το πρόγραμμα 2021-2027 INTERREG Διασυνοριακής συνεγασίας Ελλάδα-Ιταλία