Η TREK αξιολογεί μεγάλης κλίμακας Καινοτόμα σχέδια της Ε.Ε.