Τεχνικός Σύμβουλος σε μεγάλης κλίμακας Ενεργειακό Πρόγραμμα στην Ελλάδα