Υπηρεσίες Συμβούλου στον ΟΣΕ για σχεδιασμό & ένταξη στο πλαίσιο ΣΔΙΤ