Ενεργειακή Πολιτική και Στρατηγική για το Υπ. Αμυνας, Ελλάδα