Τεχνικός Σύμβουλος Ενεργειακών Πολιτικών & Υποδομών στην Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας