Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ αναθέτει στην TREK την Χρηματο-οικονομική μελέτη ενεργειακής εξοικονόμησης