Εργο Κοινωνικής οικονομίας και ταυτοποίησης προσφοράς-ζήτησης στην Εργασία