Απόφοιτος/η Νομικών Επιστημών με 2ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θεση και καθήκοντα, για την πλήρωση θεσης διαγωνισμών Δημοσίου καθώς και Διεθνών Οργανισμών της ΕΕ - Διοίκηση Γραφείου (Office Admin)

περισσότερα